Distributors

Export conditions / Bedingungen / conditions / voorwaarden

If you are interested in distributing the FlexaGym outside the Netherlands, please contact us

Wenn Sie interessiert sind FlexaGym außerhalb der Niederlande zu verteilen, bitte kontaktieren Sie uns
Si vous êtes intéressé à distribuer FlexaGym en dehors des Pays-Bas, s’il vous plaît contactez-nous
Heeft u interesse om buiten Nederland de distributie van de FlexaGym te verzorgen, neem dan contact met ons op

 

For more information please see our terms and conditions

 

EN  Sales and Delivery Terms and Conditions

DE   Verkaufs- und Lieferbedingungen

FR   Conditions de Vente et Livraison

NL   Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden